Editorial Board


Advisory Board

Prof. Dr. Hom Nath Bhattarai

Prof. Dr. Prem Raj Panta

Mr. Gopal Khanal

Mr. Dinesh Khanal

Editorial Board

Prof. Dr. Keshav Bhattarai

Prof. Dr. Mahananda Chalise

Prof. Dr. Motee Lal Sharma

Dr. Satish Devkota

Dr. Dhundi Raj Bhattarai

Executive Editor

Prof. Dr. Sohan Kumar Karn

Prof. Dr. Beerendra Pandey

Mr. Madhukar Pandey

Associate Editor

Mr. Barun Panthi

Mr. Yadap Chandra Neupane

Mr. Bishnu Prasad Khanal